Ouders in armoede weten niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden.

Opvoeding is voor elke ouder een uitdaging, des te groter is de uitdaging voor mensen in armoede.

Als er iets fout loopt wordt het gewoon sneller opgemerkt omdat ze vaker in aanraking komen met hulpverlening.

Zoals voor alle ouders is de opvoeding van kinderen een leerschool met vallen en opstaan. Getuige van deze uitdaging zijn de talloze boeken of tijdschriften over opvoeding. Voor mensen in armoede is die uitdaging niet minder. Het is wel zo dat hun leven zichtbaarder wordt voor de buitenwereld omdat ze meer in contact komen met hulpverlening. Ouders in armoede groeiden vaker op in moeilijkere thuissituaties: het is dus niet te verwonderen dat je minder makkelijk je rol als vader of moeder kan spelen als je als kind geen klassieke vader – of moederrol hebt gekend. Armoede veroorzaakt ook stress, is steeds meer gekleurd en door een beperktere leescultuur is het mogelijk dat niet alle informatie over opvoeding hen bereikt.

Hulpverlening

Vaker dan het gemiddelde gezin komen mensen in armoede in aanraking met hulpverlening. Meer bepaald hebben kinderen uit kansarme gezinnen vier keer meer kans om in contact te komen met jeugdhulp dan andere kinderen. Via die weg kan een hulpverlener soms meekijken. In die zin zijn gezinnen in armoede meer blootgesteld aan de blik van derden. Als er al eens iets fout loopt, dan wordt het vlugger opgemerkt. Soms terecht, als het ernstig fout loop of herhaaldelijk, maar soms ook niet terecht. Fouten die elke ouder maakt blijven bij andere gezinnen ongezien, maar niet bij mensen in armoede. Soms heeft dat positieve gevolgen omdat er vlugger ondersteuning kan komen als dat nodig zou blijken. Soms heeft het negatieve gevolgen, zeker als de hulpverlener en het gezin in armoede niet op dezelfde golflengte zitten of het vertrouwen tussen beide zoek is. Eventuele gezinsondersteuning wordt dan beleefd als een inbraak op hun privé-leven of als een wantrouwen in de opvoedingstaak van de ouders.

Moeder – en vaderrol

Heel wat ouders in armoede hebben als kind een niet zo makkelijk leven gehad. Kinderen in armoede groeien vaker op in broze gezinssituaties, sommige kinderen groeien op in instellingen en nog andere in pleeggezinnen. Het is niet te verwonderen dat je minder makkelijk je rol als vader of moeder kan spelen als je als kind geen klassieke vader- of moederrol hebt gekend.

Stress

Kinderen groot brengen te midden van stress omwille van ontbreken van (goedbetaald) werk of van een onzekere woonsituatie is niet eenvoudig. Die voortdurende stress zorgt ervoor dat je als ouder niet alleen soms de ‘foute’ beslissingen neemt, maar ook vaker je geduld verliest. En laat geduld nu net één van de basis vaardigheden zijn waarover ouders in grote hoeveelheden horen te beschikken.

Gekleurde armoede

Armoede is ook steeds meer gekleurd, dus sterk cultureel bepaald. Zo kunnen ouders het gevoel krijgen dat ze het niet goed doen terwijl ze hun kinderen gewoon anders opvoeden.

Leescultuur

Tot slot bereikt ook veel van de literatuur die beschikbaar is om ouders te ondersteunen niet altijd de huiskamer van mensen in armoede. Niet iedereen is vertrouwd met een leescultuur. Op internet is natuurlijk ook veel informatie beschikbaar maar ook dit vraagt vaardigheden of gewoontes waar mensen in armoede soms niet over beschikken.