Werk is het beste middel om uit de armoede te geraken

Werk is het beste middel om uit de armoede te blijven maar niet om eruit te…


Mensen in armoede moeten dankbaar zijn voor de voedselbank

Mensen in armoede kunnen ondankbaar lijken wanneer de voedselpakketten niet…


Voedselbanken zijn een duurzame oplossing voor het armoedeprobleem

Voedselbanken zijn zowel op korte als op lange termijn niet de oplossing voor…


Ze hebben meer dan genoeg tijd om hun papieren in orde te brengen en zelfs daar geraken ze niet mee klaar

Een laag inkomen beheren vraagt veel tijd en geld. Het hele bureaucratische…


Het is moeilijk om met hen een afspraak te maken

Structurele uitsluitingsmechanismen kunnen leiden tot het niet nakomen van…


Wie niet werkt heeft geen nood aan vakantie, hij/zij heeft al genoeg tijd om uit te rusten

Het middenklasse idee van ‘Ontspanning moet je verdienen. Enkel mensen die…


Mensen in armoede volgen de richtlijnen van hun dokter niet en zo gaat hun gezondheid achteruit

Dat mensen in armoede de richtlijnen van hun dokters niet altijd volgen moet in…


Daklozen zijn vuil, ze wassen zich niet

Daklozen hebben niet altijd de mogelijkheid om zich goed te wassen: er zijn…


Daklozen hebben allemaal een alcohol - of drugsprobleem

Alcohol en druggebruik kan tegelijk oorzaak als gevolg zijn van dakloosheid.…


De kinderen gaan niet naar de kinderopvang

Door structurele uitsluitingsmechanismen komen mensen in armoede minder vaak…


Ze zijn arm en toch hebben ze veel kinderen in dat gezin

Hiermee wordt bedoeld dat mensen in armoede geen recht hebben op (veel)…


Ze hadden maar beter moeten leren op school, dan hadden ze niet in de armoede geraakt

Kort geschoolden komen vaker in de armoede terecht dan hooggeschoolden. Maar…


Leerlingen moeten zo snel mogelijk op de juiste plaats zitten in het onderwijs

Op twaalfjarig leeftijd worden kinderen hun prestaties nog sterk bepaald door…


Als je vooruit wil geraken in het leven moet je ASO volgen

Het ASO biedt momenteel meer toekomstmogelijkheden dan TSO of BSO. Maar ons…


Kansarme kinderen zijn zwakbegaafd en kunnen dus niet volgen in het gewone onderwijs

Er is een verband tussen sociale afkomst en IQ bij kinderen. Maar begaafdheid…


Aan mensen met een laag inkomen willen huiseigenaren niet verhuren

Wettelijk gezien heeft een verhuurder het recht zich ervan te verzekeren dat…